logofundacji

TVP Olsztyn o Ogólnopolskim Porozumieniu Rad Rodziców (OPRR)

Warmińsko-Mazurska Konferencja Rad Rodziców odbiła się szerokim echem w mediach. Przygotowany przez TVP Olsztyn dwuminutowy materiał informacyjny wyjątkowo trafnie oddaje historię ruchu rodzicielskiego, podstawowe uprawnienia rad rodziców oraz idee przyświecające powołaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.
Polecam uwadze.

 

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” ds. OPRR