logofundacji

Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły

Jedną z najważniejszych kompetencji rady rodziców jest przyjęcie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, szkolnego programu wychowawczego. Warto pamiętać, że to jeden z 3 podstawowych dokumentów szkoły, obok programu dydaktycznego oraz profilaktyki.
Fakt, że to rodzice decydują o jego przyjęciu, nie jest przypadkowy - konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci w duchu ich własnych wartości. Dlatego jest szalenie ważne, aby rodzice zadbali o rzetelność zarówno dokumentu jak i sposobu realizacji zawartych w nim celów, poprzez wnikliwą ewaluację.
Bez wątpienia stworzenie dobrego programu wychowawczego, opartego o lokalny system wartości, wymaga czasu oraz współpracy wszystkich środowisk w szkole. Namawiamy gorąco rodziców do podjęcia tego wysiłku. Pracę należy zacząć od zapoznania się z obowiązującym dotychczas programem oraz jego ewaluacją, wyznaczyć zespół składający się z przedstawicieli zarówno rady rodziców jak i rady pedagogicznej, a być może również samorządu uczniowskiego. Stworzenie dobrego programu wychowawczego, to praca na kilka miesięcy. Warto wpisać ją w roczny plan pracy rady. Pomocne będą dostępne w internecie modele. Szczególnie polecamy ten stworzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.