logofundacji

Pierwsze zebranie rady rodziców w nowym roku szkolnym

To zebranie szczególnie ważne. Ustępująca rada powinna przekazać rzetelne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z rozliczeniem finansowym. Warto, aby również przekazała sprawozdanie z tych zagadnień, które są w toku i powinny zostać przejęte przez nową radę, np. przygotowany nowy program wychowawczy oraz program profilaktyki. Oba te dokumenty muszą zostać uchwalone przez radę rodziców do końca września br. szkolnego.
Dopiero po rozliczeniu zakończonego roku przystępujemy do wyborów nowych organów rady, tj. prezydium oraz komisji rewizyjnej. Należy pamiętać, że prezydium rady jest organem wykonawczym rady rodziców (wykonuje uchwały podjęte przez radę), natomiast komisja rewizyjna ma za zadanie na bieżąco kontrolować prezydium, czy dobrze wywiązuje się z powierzonych jej przez radę obowiązków.
Z uwagi na osobowy charakter wyborów do organów rady uważamy, że wskazane jest aby odbywały się one w trybie tajnym. Zachęcamy do zadawania pytań kandydatom o to, w jaki sposób wyobrażają sobie swoją funkcję, w jaki sposób mogą przysłużyć się dla dobra szkoły naszych dzieci.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"