logofundacji

Zastanówmy się jak wychowywać młode pokolenie

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Początek  roku szkolnego to czas , w którym  należy  zastanowić się na jakich wartościach chcemy budować i realizować program wychowawczy szkoły, mając świadomość, że jest  on bardzo ważnym elementem  edukacji . Polska ma wielowiekową tradycję tolerancji religijnej, światopoglądowej i etnicznej. Na naszych ziemiach żyli obok siebie Polacy, Litwini, Żydzi, Rusini, Tatarzy, Niemcy i szereg innych nacji wspólnie tworząc bogatą, różnorodną  kulturę, z której słynęła   Rzeczypospolita,. Dziś warto do tej tradycji nawiązywać Warto uczyć tolerancji dla innych, warto pamiętać, że przyszłość  kraju, Europy i świata musi być oparta  na poszanowaniu każdego człowieka, niezależnie od jego wyznania, światopoglądu, koloru skóry i pochodzenia.

O taką otwartość apelował wielokrotnie Jan Paweł II,  o takich postawach mówił   w trakcie Światowych Dni Młodzieży Papież Franciszek zwracając  jednocześnie    uwagę, że świat oczekuje od młodych ludzi aby byli aktywnymi bohaterami  historii. Do tworzenia  programów wychowawczych odwołujących się  do nauk tych dwóch wybitnych przywódców Kościoła   zachęcam  wszystkie środowiska szkolne.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"