logofundacji

Od czego rodzice powinni zaczynać działalność w nowym roku szkolnym?

Odpowiedź na tytułowe pytanie nasuwa się sama  Ponieważ,  zgodnie z art.53  ustawy o systemie oświaty reprezentantem ogółu rodziców uczniów jest rada rodziców, a w jej skład wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych,  swoją działalność powinniśmy zaczynać od prawidłowego, zgodnego z prawem ich wyboru. Jak tego dokonać piszemy w załącznikach nr 1 i 2

 

Załącznik nr 1 - wybory do rady klasowej (pdf)

Załącznik nr 2 - wzrór protokołu (pdf)

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”