logofundacji

Konferencja " Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności"

Już we wrześniu Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta organizują międzynarodową konferencję naukową organizowaną we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych – Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Ekonomiczno-Społecznym , UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Ostrołęckim Towarzystwem  Naukowym  im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz Fundacją „Rodzice Szkole”

Temat konferencji, która odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2016 roku w Ostrołęce brzmi: "Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności".

Planowana konferencja ma na celu rozpropagowanie idei nowoczesnej edukacji  poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami w zakresie stosowania innowacyjnych metod w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz nieszablonowego zarządzania oświatą.
Efektem działań będzie upowszechnienie nauki wśród uczestników przedsięwzięcia i ich wykorzystanie w codziennej praktyce zawodowej.