logofundacji

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

W ramach planowanego cyklu 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców Fundacja „Rodzice Szkole” podjęła współpracę z Fundacją Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie, która wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców prowadzi Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”.

Program „Trzymaj Formę!” to pierwsza zrealizowana na tak szeroką skalę inicjatywa
w obszarze promocji zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, skierowana do uczniów oraz ich rodzin i środowisk lokalnych. Program, realizowany nieprzerwanie od ponad 10 lat,. objął 8 tysięcy szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 7 milionów uczniów oraz ich rodzice i opiekunowie. Zarówno zasięg, jak i liczba uczestników pozwalają na stwierdzenie, że program „Trzymaj Formę!” jest największym tego typu programem w Unii Europejskiej, a badania monitoringowe potwierdzają jego skuteczność w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków dotyczących stylu życia.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.trzymajforme.pl oraz do uczestnictwa w Regionalnych Konferencjach Rad Rodziców, na których twórcy programu będą prezentowali jego szczegóły.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy „Fundacji „Rodzice Szkole”