logofundacji

Program: Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy

W nawiązaniu do dotychczasowych działań i doświadczeń Fundacji „Rodzice Szkole” oraz postulatów zgłoszonych przez uczestników  I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców   przystępujemy do realizacji programu:

Rady Rodziców – Partnerzy  i Sprzymierzeńcy

Celem  programu jest:

- upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół,

- zewidencjonowanie  oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół,

- konsolidacja środowisk rodziców i  rad rodziców, prowadząca do budowania lokalnych  porozumień rad rodziców i stworzenia  krajowej reprezentacji rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

 

W  ramach programu  do końca lutego 2017 roku:

- odbędzie się  16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców  organizowanych  przez  Fundację „Rodzice Szkole” Kuratorów  Oświaty i Wojewodów,
- zostanie powołane Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców.

Uczestnikami poszczególnych konferencji będą:
Przedstawiciele 200 do 250  rad rodziców
Posłowie i Senatorowie z  regionu
Przedstawiciele  Delegatur Kuratoriów  Oświaty
Przedstawiciele regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
Przedstawiciele samorządów terytorialnych

Razem 300 do 500 osób

O szczegółach Programu, w tym terminach  poszczególnych konferencji i formie zgłaszania swojego uczestnictwa, poinformujemy  pod koniec  sierpnia br.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”