logofundacji

Debata oświatowa: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”

W dniu 2. czerwca br. odbyła się debata oświatowa, poświęcona   współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyło w niej ok. 50 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z całej Polski.
Dyskusję  otworzyła p. Teresa Wargocka, sekretarz stanu w MEN,  podkreślając potrzebę rozwijania  trwałych  relacji pomiędzy resortem edukacji  i organizacjami pozarządowymi.
W bardo interesujących wystąpieniach kolejni mówcy wskazywali na obszary współpracy wymagające większego zaangażowania  ze strony MEN i przedstawili szereg postulatów. Wnioskowano m. in. o: zbudowanie, pod egidą MEN,  platformy wymiany informacji  pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz o szersze wykorzystywanie  ich  badań, dorobku i rekomendacji jako ekspertów w swoich obszarach działalności.

Znaczącym głosem  było wystąpienie p Marii Szpilowskiej., wiceprezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, która zaapelowała o stworzenie rządowego programu szkoleń dla rodziców i dyrektorów szkół, poświęconego prawom i obowiązkom rad rodziców oraz  współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. Podkreśliła jednocześnie, że taka potrzeba istnieje od wielu lat,  a istotnym hamulcem w jej spełnieniu są bariery finansowe.
Otwarta i ciekawa dyskusja, mnóstwo cennych inicjatyw i dobra atmosfera spotkania – to najlepsze podsumowanie debaty.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”