logofundacji

Program „Lider Bezpieczeństwa” w Sejmie RP

Fundacja „Rodzice Szkole i Fundacja „Popieram Rodzinę” wystąpiły 1 czerwca br.  z wnioskiem o  zwołanie wspólnego posiedzenia  - sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz  Administracji i Spraw Wewnętrznych - poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z zagrożeniem szkół i placówek oświatowych aktami terroryzmu.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie, organizowanie szkoleń dotyczących powyższej problematyki  doczeka się wreszcie  rozwiązań systemowych.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Więcej:
List do Przewodniczących Sejmowych Komisji