logofundacji

„Tydzień Konstytucyjny” w polskich szkołach

Pod takim tytułem ukazała się, w dniu 26.05. 2016  r., na portalu „wPoliytyce” informacja, że Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy,  będzie  realizować od 28 maja do 4 czerwca  projekt, w ramach którego  250 prawników  spotka się z uczniami około  200 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych celem zwrócenia ich uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Scenariusze zajęć przygotowali eksperci pod kierunkiem prof. Ewy Łętowskiej, a patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który 30 maja osobiście przeprowadzi lekcję w jednym z kieleckich liceów. Nie wnikając w intencje autorów tego pomysłu chciałbym zapytać, czy do jego zrealizowania zostały spełnione podstawowe warunki wynikające z art.56 ustawy o systemie oświaty, w którym jednoznacznie wskazano, że podjęcie tego typu działań na terenie szkoły wymaga pozytywnej opinii (czyli zgody) rady rodziców. 

Mam nadzieję, że tak wybitni prawnicy, którzy przygotowali i mają zamiar powyższy projekt wprowadzić do polskich szkół, o taką zgodę zadbali.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”