logofundacji

Podziękowania

Na prośbę p. Przewodniczącej Barbary Robakiewicz zamieszczamy Jej list skierowany do organizatorów I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Dziękujemy za ciepłe słowa oraz bardzo wyraźne podkreślenie roli jaką tego typu spotkania odgrywają w życiu publicznym

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Składam serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji Rodzice Szkole w osobach pana prezesa Wojciecha Starzyńskiego i pani wiceprezes Marii Szpilowskiej za wysiłek i starania włożone w organizację i przeprowadzenie w dniu 21 kwietnia 2016 r. I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, która odbyła się w sejmie RP.
Specjalne podziękowania składam  pani profesor Marii Mendel  - członkini Rady Fundacji oraz pani dyrektor Mirosławie Grzębie –Wojciechowskiej, pani Katarzynie Styczyńskiej i panu Krzysztofowi  Zubie, członkom Fundacji.
Konferencja z udziałem władz państwowych z jednej strony i bardzo licznie zgromadzonymi przedstawicielami rad rodziców z całej Polski była zwieńczeniem pracy Fundacji w ostatnich latach, wypełnionych wytrwałymi staraniami o  upowszechnienie wiedzy dotyczącej znaczenia i roli rad rodziców w podniesieniu jakości polskiej edukacji i życia społecznego a także, mam nadzieję,  stanie się punktem zwrotnym w kształtowaniu się kultury rodzicielskiej. To ważne wydarzenie, które przybliża nas do cywilizacyjnej zmiany. Świadome, czynne, mające jasną podstawę w prawie działania obywatelskie, czynione  dla wspólnego dobra,  zawsze były i będą najważniejszym celem działania Fundacji „Rodzice Szkole”, podejmowanym dla naszego lepszego życia, rozwoju i wzmocnienia Rzeczpospolitej.

Łączę wyrazy szacunku
Barbara Robakiewicz
Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”
Warszawa 22.04.2016 r.