Warszawa

Program Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- w ramach którego od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. odbędzie się 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców - nawiązuje do I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, zorganizowanej 21 kwietnia 2016 roku przez Fundację „Rodzice Szkole”, Ministra Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”

Organizatorami programu: Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- będą: Fundacja „Rodzice Szkole”, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie.

Termin: 27.10.2016 - Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36

Program Mazowieckiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców

09.30-10.30: Rejestracja uczestników

10.30-10.45: Otwarcie Konferencji: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty

10.45-11.00: Wystąpienia Gości Honorowych

11.00-11.40: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty – wczoraj, dziś jutro: Wojciech Starzyński- Fundacja „Rodzice Szkole”

11.40-12.20: Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska - Fundacja Rodzice Szkole”

12.20-12.40: Funkcjonowanie rad rodziców w szkole z perspektywy nadzoru pedagogicznego: Krystyna Mucha – Mazowieckie Kuratorium Oświaty

12.40-13.15: Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława Grzemba - Wojciechowska – Fundacja „Rodzice Szkole”

13.15-13.45: Przerwa kawowa / konferencja prasowa

13.45-14.15: Jak założyć i prowadzić radę rodziców-podstawowe informacje prawno-organizacyjne : Krzysztof Zuba – Fundacja „Rodzice Szkole”

14.15-14.30: Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji w sprawie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców: Krzysztof Zuba

14,30-14.45: Przyjęcie Stanowiska Mazowieckiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

15.45-15.00: Podsumowanie i zakończenie Konferencji: Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Prezentacja prelegentów:

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty: Wojciech Starzyński

Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

Funkcjonowanie rad rodziców w szkole z perspektywy nadzoru pedagogicznego: Krystyna Mucha

Dyrektor szkoły - partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława Grzemba-Wojciechowska

Jak założyć i prowadzić radę rodziców: Krzysztof Zuba

Wartości w wychowaniu Aurelia Michałowska