Wrocław

Program Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- w ramach którego od 1.września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. odbędzie się 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców - nawiązuje do I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, zorganizowanej 21 kwietnia 2016 roku przez Fundację „Rodzice Szkole”, Ministra Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”

Organizatorami programu: Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- będą: Fundacja „Rodzice Szkole”, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie.

Termin: 27.09. 2016

Ramowy Program Regionalnej Konferencji Rad Rodziców
(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

9.30-10.30: Rejestracja uczestników
10.30-10.45: Otwarcie Konferencji: Wojewoda, Kurator Oświaty
10.45-11.00: Wystąpienia Gości Honorowych
11.00-11.40: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty – wczoraj, dziś jutro: Wojciech Starzyński
11.40-12.20: Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska
12.20-13.00: Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława Grzemba- Wojciechowska
13.00-13.45: Przerwa kawowa / konferencja prasowa
13.45-14.00: Prezentacja wyników Ankiety: „Rady rodziców w Polskim systemie oświaty” Krzysztof Zuba
14.00-14.15: Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Wojciech Starzyński.
14.15-15.15: Dyskusja
15.15-15.30: Przyjęcie Stanowiska Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców
15.30-15.45: Podsumowanie i zakończenie Konferencji: Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na zadawanie pytań i odpowiedzi.

Prezentacje prelegentów

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty: Wojciech Starzyński

Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

Dyrektor szkoły - partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława Grzemba-Wojciechowska