Lublin

Program Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- w ramach którego od 1.września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. odbędzie się 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców - nawiązuje do I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, zorganizowanej 21 kwietnia 2016 roku przez Fundację „Rodzice Szkole”, Ministra Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”

Organizatorami programu: Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- będą: Fundacja „Rodzice Szkole”, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie.

Termin: 23.11.2016 - Urząd Wojewódzki- Sala Błękitna, Lublin  ul. Spokojna 4

Ramowy Program Regionalnej Konferencji Rad Rodziców
(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

09.30-10.30:  Rejestracja uczestników

10.30-10.45:  Otwarcie Konferencji: Wojewoda, Kurator Oświaty

10.45-11.00:  Wystąpienia Gości Honorowych

11.00-11.40:  Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty – wczoraj, dziś jutro Wojciech Starzyński

11.40-12.20:  Rola  rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

12.20 -13.00:  Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława Grzemba – Wojciechowska

13.00–13.45: Przerwa kawowa/ konferencja prasowa

13.45-14.15: Jak założyć i prowadzić radę rodziców - podstawowe informacje prawno-organizacyjne : Krzysztof Zuba

14.15-14.30: Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji w sprawie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców: Krzysztof Zuba

14.30-14.45: Przyjęcie Stanowiska Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

15.45-15.00:  Podsumowanie i zakończenie Konferencji: Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Prezentacje prelegentów

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty: Wojciech Starzyński

Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

Dyrektor szkoły - partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława Grzemba-WojciechowskaJ

Jak założyć i prowadzić radę rodziców: Krzysztof Zuba