Świętokrzyska Konferencja Rad Rodziców podsumowanie

W gościnnych murach I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyła się 28 lutego II Świętokrzyska Regionalna Konferencja Rad Rodziców, której organizatorami byli: Fundacja „Rodzice Szkole”, i Świętokrzyski Kurator Oświaty. Uczestniczyło w niej ponad 100 przedstawicieli rad rodziców z woj. świętokrzyskiego dyskutując m. in. o sprawach gospodarki finansowej rad rodziców oraz wskazując na problemy związane z tą działalnością.

Podsumowując to bardzo ciekawe spotkanie Wojciech Starzyński poinformował obecnych o pracach Fundacji mających doprowadzić do całościowego uporządkowania regulacji prawnych dotyczących rad rodziców, w tym również do określenie zasad gospodarowania przez nie zgromadzonymi funduszami.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole"