Gorzów

Program Lubuskiej  Regionalnej  Konferencji Rad Rodziców
(rady rodziców w polskim systemie oświaty)


  9.30-10.30:  Rejestracja uczestników (kawa, herbata, napoje)

10.30-10.45: Otwarcie Konferencji: Wojewoda Lubuski, Lubuski Kurator Oświaty

10.45-11.00:  Wystąpienia Gości Honorowych

11.00-11.30:  Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty – wczoraj, dziś jutro: Wojciech Starzyński

11.30- 12.00:  Rola  rodziców w tworzeniu i realizacji  programu wychowawczego szkoły:  Katarzyna Styczyńska

12.00 -12.30: Jak założyć i prowadzić radę rodziców-podstawowe informacje prawno-organizacyjne : Krzysztof  Zuba

12.30-13.15:  Przerwa kawowa/konferencja prasowa

13.15-13.45 : Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława Grzemba - Wojciechowska

13.45-14.00: Przedstawienie Stanowiska I Ogólnopolskiej                       Konferencji Rad Rodziców: Krzysztof  Zuba

14.00-14.15: Przyjęcie Stanowiska Lubuskiej  Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej                      Konferencji Rad Rodziców

14.15-14.30:  Podsumowanie i zakończenie Konferencji:                      Lubuski Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice                      Szkole”

Ankieta zgłoszeniowa