Bydgoszcz

Program Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- w ramach którego od 1.września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. odbędzie się 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców - nawiązuje do I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, zorganizowanej 21 kwietnia 2016 roku przez Fundację „Rodzice Szkole”, Ministra Edukacji Narodowej oraz Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”

Organizatorami programu: Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy- będą: Fundacja „Rodzice Szkole”, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie.

Termin: 18.11.2016 - Bydgoszcz: Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych (85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 98)

Program Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców
(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

09.00-10.00: Rejestracja uczestników

10.00-10.15: Otwarcie Konferencji: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

10.15-10.30: Wystąpienia Gości Honorowych

10.30-11.00: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty – wczoraj, dziś jutro Wojciech Starzyński

11.00-11.30: Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

11.30-12.00: Przerwa kawowa / konferencja prasowa

12.00-12.30: Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława Grzemba - Wojciechowska

12.30-12.45: Dyskusja
12.45-13.00: Przyjęcie Stanowiska Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

13.00-13.15: Podsumowanie i zakończenie Konferencji: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 5 minut na zadawanie pytań i odpowiedzi.

Prezentacje prelegentów

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty: Wojciech Starzyński

Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

Dyrektor szkoły - partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława Grzemba-WojciechowskaJ

Jak założyć i prowadzić radę rodziców: Krzysztof Zuba