This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
 

logofundacji

List do dyrektorów szkół i przedszkoli

Doceniając rolę dyrektora w budowaniu partnerskich relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego prezes zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” zwrócił się z prośbą o wsparcie w organizowaniu rad rodziców i pomoc w ich codziennej pracy.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

wrzesień jest miesiącem, w którym w Państwa szkołach odbywają się wybory rad rodziców. Mimo, że ustawa Prawo oświatowe reguluje  tryb powstawania tego  ważnego organu szkoły,  część rodziców, szczególnie rodziców klas pierwszych, wchodzących w środowisko szkolne w nowej roli często jest do niej nieprzygotowana.  Zazwyczaj brakuje im wiedzy i pomysłu jak ta rola ma

wyglądać, a doświadczenia z czasów, kiedy sami byli uczniami nie przystają do obecnych regulacji prawnych.

Powstaje więc pytanie: Jak stworzyć sytuację, w której działalność rady rodziców będzie stałą lekcją demokracji dla wszystkich uczestników życia szkolnego? Jesteśmy przekonani, że bardzo ważną rolę w tym procesie  odgrywa  dyrektor, od którego w znacznej mierze zależy na ile  szkoła staje się miejscem współpracy  nauczycieli, rodziców i uczniów.

Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wsparcie  rodziców w tworzeniu na terenie kierowanych przez Państwa szkół - rad rodziców zgodnie z art. 83 ust 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe  i wspieranie ich  we wszelkich dalszych działaniach.

Prosimy o: .

  • poinformowanie rodziców (szczególnie rodziców klas pierwszych o regulacjach prawnych zawartych w  art. 83 i 84 ustawy Prawo oświatowe, w których zapisano tryb tworzenia rady rodziców oraz jej prawa i obowiązki,
  • przekazanie informacji o powyższych rozwiązaniach na posiedzeniu rady pedagogicznej wszystkim nauczycielom szkoły, ze szczególnym zwróceniem na nie uwagi wychowawcom którzy mogą i powinni być pomocni rodzicom swojej klasy w wyborze rady oddziałowej (tzw. „trójki klasowej”) i jej przedstawiciela do rady rodziców.
  • pomoc, w zorganizowaniu i odbyciu pierwszego zebrania wybranym do rady rodziców przedstawicielom poszczególnych klas
  • zapoznanie  się z uchwalonym przez radę rodziców jej Regulaminem. W wypadku stwierdzenia w nim niezgodności z ustawą Prawo oświatowe lub Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, prosimy o  wskazanie  radzie rodziców  błędów wraz z zaleceniem dokonanie niezbędnych korekt,.
  • umożliwienie radzie rodziców korzystania ze szkolnej tablicy ogłoszeń, strony internetowej, dziennika elektronicznego i innych form informacji skierowanych do społeczności szkolnej,
  • zapraszanie przedstawicieli rady rodziców na posiedzenia rady pedagogicznej (oczywiście, jedynie na tę jej część, która nie dotyczy spraw osobistych uczniów i pracowników szkoły objętych tajemnicą zawodową) oraz poinformowanie rady rodziców o chęci  uczestnictwa w jej posiedzeniach pozostawiając jednocześnie decyzję o zaproszeniu radzie rodziców

Mając  nadzieję, że przedstawione propozycje ułatwią budowanie partnerskich relacji, pomiędzy wszystkimi organami szkoły ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dyrektora z radą rodziców życzymy Państwu oraz Państwa współpracownikom i wychowankom wielu sukcesów i satysfakcji z pracy i nauki w  roku szkolnym 2019/2020

Z  wyrazami szacunku,

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu