logofundacji

Nowelizacja prawa w świetle obrad edukacyjnego okrągłego stołu

Szanowni Państwo,

prace prowadzone przez Fundację „Rodzice Szkole” oraz związane z nią rady rodziców i środowiska rodzicielskie umożliwiły przygotowanie i przedstawienie uczestnikom obrad Edukacyjnego Okrągłego Stołu pakietu nowelizacji prawa oświatowego, dotyczącego  miejsca i roli rodziców w polskim systemie oświaty.

Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązania spotkają się z akceptacją strony rządowej i zostaną włączone do zapowiadanej przez MEN szerokiej nowelizacji prawa oświatowego, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczeństwa, ale końcowy sukces będzie zależał od upowszechnienia i uzyskania poparcia zgłaszanych inicjatyw przez jak najliczniejsze kręgi obywateli oraz Posłów, Senatorów i Prezydenta  RP.

Uwzględniając powyższe, zwracamy się do wszystkich, dla których kluczem do zbudowania nowoczesnego państwa i gospodarki, mogącej rywalizować z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami świata, jest szkoła odpowiadająca na wyzwania XXI wieku, z prośbą  o pomoc w promowaniu przedstawionych rozwiązań oraz zgłaszanie uwag, opinii i propozycji, które będziemy starali się uwzględnić w dalszych pracach.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęliśmy dyskusję mającą na celu przygotowanie rozwiązań prawnych, umożliwiających radom rodziców korzystanie z 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych (na wzór organizacji pożytku publicznego), co pozwoliłoby rodzicom na gromadzenie znaczących środków finansowych  przeznaczanych na działalność szkół ich dzieci.

Z góry dziękując za pomoc, w jak najszerszym upowszechnieniu przedstawionych planów i działań, deklarujemy, że o wszystkich pracach dotyczących powyższej  tematyki będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński

Prezes Fundacji „Rodzice Szkole”

Projekty:

1. ustawa o statusie prawnym rady rodziców
2. ustawa o prawach i obowiązkach rad rodziców
3. ustawa o ponadszkolnych społecznych organach w systemie oświaty