logofundacji

Sprawdziany uczniów do wglądu rodziców

W związku z kierowanymi do Fundacji „Rodzice Szkole” licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu udostępniania rodzicom prac pisemnych – klasówek, kartkówek i sprawdzianów ich dzieci przez szkołę, przedstawiamy opinię Fundacji „Rodzice Szkole” w powyższej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że została ona przekazana do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej, Posłów Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz 16. Kuratorów Oświaty.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące treści ww. dokumentu, a szczególnie za przesyłanie do Biura Fundacji fragmentów statutów szkół dotyczących powyższych kwestii, ponieważ, jak informują nas liczni przedstawiciele rad rodziców, umieszczone w nich zapisy są często sprzeczne z regulacjami ustawowymi i intencją ustawodawcy.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Przeczytaj Opinię Fundacji „Rodzice Szkole”