logofundacji

Posiedzenie Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

W środę, 24 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, w której uczestniczyło czterech przedstawicieli Rady z Panią Barbarą Robakiewicz– przewodniczącą Rady oraz członkowie Zarządu Fundacji. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” w roku 2018, sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz plan finansowy organizacji na rok 2019. Udzielono także absolutorium Zarządowi i przedłużono jego kadencję do 2022 roku.
W inspirującej dyskusji wyłoniła się propozycja zorganizowania w gronie kilkunastu osób - przedstawicieli rad rodziców współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”- debaty nt. kształtu i przyszłości polskiej edukacji. Planowany termin spotkania- druga połowa maja br. Debata będzie miała na celu wyłonienie i zidentyfikowanienajważniejszych obszarów, związanych z szeroko rozumianą działalnością Fundacji w środowisku oświatowym i poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań m. in. w sprawach wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego: władzami centralnymi, samorządami terytorialnymi, lokalnymi organizacjami obywatelskimi, nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami i uczniami. Chcemy, aby nasza debata była ważnym elementem ogólnonarodowej dyskusji przy edukacyjnym okrągłym stole- miejscem refleksji obywateli, żywotnie zainteresowanych przyszłością polskiej oświaty.

Maria Szpilowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole