logofundacji

Podziękowania

Fundacja „Rodzice Szkole” oraz skupione wokół niej liczne środowiska rodziców gorąco dziękują: kuratorom oświaty, dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, wolontariuszom (w tym emerytowanym pedagogom), pracownikom administracji państwowej i ministerstwa edukacji narodowej, a także wszystkim ludziom dobrej woli za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu egzaminów kończących kolejne etapy uczniowskiej edukacji.
W trudnej, czasami nawet dramatycznej, dla polskiej oświaty sytuacji okazaliście Państwo postawę pełną troski o dobro naszych dzieci, kierując się zasadą, że ich przyszłość jest wartością nadrzędną, daleko wykraczającą poza wszelkie doraźne spory i partykularne interesy.
Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo będzie zawsze o tym pamiętało, a Państwa zachowanie i praca staną się wzorem dla przyszłych nauczycieli.
 
W imieniu wdzięcznych uczniów i ich rodziców,
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”