logofundacji

Jak rada rodziców może zatrudniać pracowników

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się od wielu rad rodziców sygnałami, o problemach w opłacaniu składek ZUS i podatku za zleceniobiorców, którzy świadczą usługi dla Rad Rodziców proponujemy dwa rozwiązania, które pozwolą na uregulowanie należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

1. Jeśli jest to możliwe należy zawrzeć umowę na usługi księgowe z firmą prowadzącą działalność gospodarczą np. z biurem rachunkowym, a płatności za świadczone usługi regulować na podstawie faktur VAT, wystawianych przez tę firmę.
2. Drugim możliwym rozwiązaniem jest zawarcie umowy z osobą fizyczną, która prowadzi działalność nierejestrowaną ( zgodnie z art 5 Ustawy Prawo przedsiębiorców) i dokonywanie płatności za usługi na podstawie faktur wystawionych przez tę osobę. ( działalność
nierejestrowana to taka, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, a osoba która ją prowadzi w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej).
Uwaga: w obu przypadkach obowiązek opłacenia podatków spoczywa na podmiocie wystawiającym fakturę.

Załączniki

1. wzór umowy z biurem rachunkowym
2. wzór umowy z osobą prowadząca działalność nierejestrowaną