logofundacji

Mądrość i skuteczność zazwyczaj chodzą parami

Z wielką przyjemnością zamieszczamy informację naszych Przyjaciół z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 6 we Wrocławiu, pokazującą, że my rodzice coraz częściej potrafimy skutecznie zabiegać o interesy naszych dzieci łącząc je z troską o dobro wspólne.

Krzysztof Zuba 
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Rada Rodziców zlikwidowanej w roku 2017 Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 przy ulicy Bytomskiej we Wrocławiu podjęła intensywne działania o charakterze protestacyjnym i negocjacyjnym, prowadząc liczne rozmowy z organem prowadzącym (Departament Edukacji UM we Wrocławiu), organem nadzorującym (Dolnośląskie Kuratorium Oświaty), przedstawicielami Rady Miasta Wrocławia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jednocześnie Rada Rodziców na bieżąco informowała o swoich działaniach społeczność szkolną i lokalną poprzez lokalne media oraz poprzez utworzoną grupę na Facebooku o nazwie „Ratujmy TSP nr 119 Wrocław” (z wynikiem niemal 1100 polubień i zasięgu postów do 8.000 użytkowników FB). W efekcie tych działań we wrześniu 2018 wszystkie oddziały terapeutyczne zlikwidowanej szkoły zostały włączone do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 6 przy ul Nowodworskiej we Wrocławiu i działalność terapeutyczna oddziałów została uruchomiona na nowo z tym samym gronem pedagogicznym. Obecnie członkowie Rady Rodziców z dawnej TSP 119 aktywnie działają w Radzie Rodziców Zespołu Szkół Nr 6 we Wrocławiu.

Joanna Kowal 
Sekretarz Rady Rodziców (w poprzedniej radzie i obecnej)