logofundacji

Kondolencje

Pani
Barbarze Robakiewicz
Przewodniczącej Rady Fundacji „Rodzice Szkole” wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy
składają Przyjaciele z Fundacji „Rodzice Szkole”