logofundacji

Dzień Edukacji Narodowej

Warszawa, 14 października 2019 r.

Nauczyciele,
Pracownicy niepedagogiczni szkół,
Pracownicy administracji oświatowej,
Rodzice i Uczniowie

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto polskiej oświaty i wszystkich, którzy w codziennym trudzie ją budują. Z tej okazji życzymy Wam wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.
Dziękujemy za bardzo owocną współpracę w minionym roku szkolnym i liczymy, że w takim samym duchu, partnerstwa i troski o przyszłość szkół naszych dzieci, będziemy ją kontynuowali w roku 2019/2020.


Z wyrazami szacunku
Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”