logofundacji

Budżet obywatelski, czy skok na kasę?

Uruchomienie przed kilkoma laty obywatelskiego budżetu partycypacyjnego było znaczącym wydarzeniem dla licznych środowisk i organizacji pozarządowych, wyraźnie przyczyniającym się do wzrostu – ważnego dla rozwoju kraju – kapitału społecznego. Po latach stagnacji i braku szans w dostępie do środków publicznych mieszkańcy wielu miejscowości, zatroskani o przyszłość swoich „małych ojczyzn”, otrzymali możliwość realizacji marzeń i planów dobrze służących lokalnym społecznościom. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że większość projektów dofinansowywanych z budżetów partycypacyjnych opiewa na niezbyt wygórowane kwoty (rzędu kilku, czasem kilkunastu, wyjątkowo kilkudziesięciu tysięcy złotych).

Niestety, tak jak każdy dobry pomysł – na skutek braku niezbędnych zabezpieczeń ustawowych, a często także złej woli ludzi, chcących przy pomocy pieniędzy publicznych osiągać osobiste korzyści, bogacić się i promować różnego rodzaju ideologie – budżety partycypacyjne coraz częściej podlegają patologizacji i są wykorzystywane do realizacji celów, co najmniej, kontrowersyjnych. Bardzo wyraźnie unaocznia to projekt: Edukacja Seksualna – dobrowolne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgłoszony do m. st. Warszawy. Nieznana mieszkańcom stolicy osoba, ukrywająca się pod pseudonimem (hasłem) Anna8484, ubiega się o dotację w wysokości 4 682 000 zł (to nie jest pomyłka: czterech milionów sześciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy zł). Proponuje realizację programu tylko pozornie mającego budować przestrzeń tolerancji i swobód obywatelskich, a w rzeczywistości promującego kontrowersyjne, budzące wiele emocji wychowanie seksualne dzieci i młodzieży.

Fundacja „Rodzice Szkole” i współpracujące z nią środowiska obywatelskie zawsze w swojej działalności starały się zachowywać neutralność oraz szanować różnorodność poglądów, ale nie możemy zaakceptować wprowadzania do szkół ideologii obcej większości rodziców. Na dodatek finansowanej z ich podatków.

Mamy nadzieję, że władze i radni m. st. Warszawy, wykazując troskę o dobro wspólne, podzielą nasze stanowisko nie godząc się na wykorzystywanie pieniędzy publicznych do realizacji programu źle służącego budowaniu wspólnoty obywatelskiej warszawiaków.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”