logofundacji

W Sejmie o minister Annie Zalewskiej

W dniu 1 października br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrywała wniosek, Klubu Parlamentarnego PO,  o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej (druk nr 2850). W toku bardzo ożywionej dyskusji głos zabrał  Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, którego wystąpienie załączamy.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy
Fundacji „Rodzice Szkole”

Wystąpienie (pdf)