Gdańsk

Program Pomorskiej Regionalnej  Konferencji Rad Rodziców
(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Otwarcie Konferencji: Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty
10.15 - 11.30 Wystąpienia Gości
10.30 - 11.00 Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty – wczoraj, dziś, jutro… - Wojciech Starzyński
11.00 - 11.30 Rola  rodziców w tworzeniu i realizacji  programu wychowawczego szkoły - Katarzyna Styczyńska
11.30 - 12.00 Jak założyć i prowadzić radę rodziców - podstawowe informacje prawno - organizacyjne - Krzysztof  Zuba
12.00 - 12.30 Przerwa/konferencja prasowa
12.30 - 13.00 Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława Grzemba - Wojciechowska
13.00 - 13.30 Przedstawienie Stanowiska I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Przyjęcie Stanowiska Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców - Krzysztof  Zuba
13.30 - 13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji: Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty,   Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Ankieta zgłoszeniowa >>>